Летяща книга в средата на библиотека

Йордан Радичков