Terms of use page banner

Условия за използване

Daily Book Quotes прави всичкo възможно, за да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Daily Book Quotes не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Daily Book Quotes за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Daily Book Quotes не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Daily Book Quotes не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Daily Book Quotes – The favorite quotes of a cat!