Летяща книга в средата на библиотека

Алеко Константинов